ליסאן - لسان

עמותת ליסאן היא עמותה הפועלת לקידום צדק לשוני, מתוך הכרה בשפה כמשאב חיוני וזכות בסיסית. אנו פועלות להנגשת שתי השפות המדוברות בירושלים, עברית וערבית, לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר בשפה. זאת תוך התאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית. מאז שנת 2013 אנו מקיימות פרויקטים ללימוד השפה העברית לנשים ממזרח ירושלים ולימוד השפה הערבית לצוותי רפואה ממערב העיר. כמו כן, אנחנו מפעילות פרויקט למיצוי זכויות בעברית  ומעבירות הכשרות והשתלמויות מורים.

0
קבוצות
0
תלמידות/ים​
0
מתנדבות/ים​
0 +
בוגרות/ים​

ליסאן (בעברית: לשון)

השם שבחרנו משקף את האמונה וההכרה שלנו בירושלים כמרחב דו לשוני, ואת שאיפתנו לקדם נגישות מקסימלית וצדק לשוני לכל תושבות ותושבי העיר.

צדק לשוני

המושג "צדק לשוני" צמח סביב הנגשת תרגום למשאבים בסיסיים כמו שירותי רפואה או שירותים משפטיים. המושג "צדק" במובן של הנגשה לשונית מבטא את היעדר הנגישות כמצב שאינו מקרי או שקוף, ואת העיקרון של נגישות מלאה כבסיס לחברה שוויונית וצודקת. הזכות להבין ולהיות מובן/ת, לתקשר בשפה בה נוח לך לדבר, לקבל את מירב המידע והגישה לזכויותיך מבלי קשר לשפתך והכרה מערכתית בזכות זו – הם חלק מתפיסת עולמנו. שפה היא מרכיב מרכזי בזהות כמו-גם כלי מרכזי לתקשורת, ואין צדק ללא הכרה בשפה ובחשיבותה כחלק בלתי נפרד ממנו. לצערנו הדרך ליצירת חברה מרובת זהויות ולשונות, שנגישות תהיה בה עקרון מפתח מובן מאליו, עוד ארוכה. בעיר בה קהילות דוברות שפות שונות, צדק לשוני משמעותו בניית אסטרטגיות פעולה שיקדמו עקרונות אלה באופן מעשי. ליסאן פועלת לקידום ערכים אלו באמצעות מתן שירות של הקניית כלים חיוניים בעברית, הנגשת מידע חיוני בשתי השפות, וקידום ידיעת ערבית בקרב נותני שירות.

הפרויקטים שלנו

עמותת ליסאן מפעילה ארבעה פרויקטים מרכזיים במזרח ומערב ירושלים לקידום צדק לשוני והנגשת עברית וערבית לתושבי העיר.

התלמידות והמורות שלנו

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

רוצות/ים לשמוע מה חדש אצלנו?

הירשמו עכשיו לניוזלטר שלנו והצטרפו לקהילה של ליסאן שמקבלת עדכונים רבעוניים על פעילות העמותה.