מדברות עברית באוניברסיטת בן-גוריון

מדברות עברית באוניברסיטת בן-גוריון

"מדברות עברית באב"ג – نتكلم العبريّة بجامعة بن غريون" הוא פרויקט פיילוט משותף לעמותת ליסאן لسان, עמותת אג'יק اجيك מכון הנגב, והמחלקה למעורבות חברתית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מטרת הפרויקט היא להקנות עברית שימושית ומעשית לנשים בדואיות בנגב, על מנת להסיר את מחסום השפה שמקשה עליהן להתנהל בעצמאות, לממש את הזכויות שלהן, לקבל גישה למשאבים שמגיעים להן ולהשתלב בשוק התעסוקה הישראלי. עבור הפרויקט הזה התאמנו את חומרי הלימוד שלנו למרחב הנגב וכן לתרבות ולחברה הבדואית.

בדצמבר 2021 פתחנו את הקורס הראשון של תוכנית הפיילוט ביישוב הערבי-בדואי אל-זרנוג. לאורך שנת הפעילות הלימודים מתקיימים באל-זרנוג עם ביקור או שניים בקמפוס בן-גוריון במהלך השנה, לשם תרגול, העשרה וחוויה. בעקבות הפיילוט אנו שואפות לפתוח קבוצות נוספות בישובים הסמוכים לבאר-שבע ובקמפוס בן-גוריון.