הפרויקטים שלנו

עמותת ליסאן מפעילה ארבעה פרויקטים מרכזיים במזרח ומערב ירושלים
לקידום צדק לשוני והנגשת עברית וערבית לתושבי העיר.