מיצוי זכויות בעברית

ערכות לימוד עצמי - עברית בירוקרטית

הביקוש הגדול ללימוד עברית מול מיעוט המסגרות הנגישות ומותאמות כלכלית, תוכנית או תרבותית, הביא אותנו לחשוב על פתרונות נוספים פרט לכיתות לימוד העברית עצמן. נשים רבות במזרח העיר מוכרחות להתמודד עם מערכת הבירוקרטיה הישראלית, שבמקרים רבים מונגשת בעברית בלבד. מצב זה הוביל אותנו לפתוח קורס ייחודי בנושא מיצוי זכויות ותרגול עברית לתלמידת "מדברות עברית" ביחד עם קהילת הנשים בירושלים, מחלקת מיצוי זכויות ומיזם קהילות דיגיטליות בעיריית ירושלים. הקורס כולל סדרת מפגשים בנושאים כגון היכרות עם אתר כל זכות ומציאת מידע על הזכויות שלי, התנהלות מול ביטוח לאומי, דיני עבודה לנשים, זכויות רפואיות, התנהלות פיננסית ועוד. בקיץ 2021 קיימנו פיילוט של הקורס לבוגרות רמה ב' ולאורך שנת הפעילות 2021-2022 עתידים להתקיים שני מחזורים של הקורס שיהיו פתוחים לכל התלמידות בפרויקט "מדברות עברית". התלמידות שיתקבלו לקורס, במקביל ללימודי העברית שלהן יהפכו לשגרירות של זכויות ויכולו להתנדב בסיוע פרטני ובהעברת הידע והכלים שרכשו בקורס לקהילותיהן, הן במסגרת מרכזי מיצוי זכויות במזרח העיר הן במסגרת הקהילה של ליסאן.

משבר הקורונה

האתגרים והדרישות הבירוקרטיות בתקופת משבר הקורונה סביב רפואה, תעסוקה, מיצוי זכויות ועוד, לצד חוסר חמור בהנגשת מידע בערבית גרמו לנו להתמקד בהנגשה של מידע חיוני בעברית. ערכנו מילונים בנושאים שימושיים ודחופים כמו מילון רפואי מוקלט לימי הקורונה. יחד עם הקליניקה המשפטית באוניברסיטה העברית יצרנו מסמך שמרכז קישורים שימושיים לתקופת הקורונה לתושבי/ות מזרח ירושלים. בתקופה זו במיוחד, אנחנו ממשיכות לעבוד בשיתופי פעולה כדי להנגיש בעברית תכנים רלוונטיים נוספים והליכים בירוקרטיים לתושבות/י מזרח ירושלים.

שיתוף פעולה עם ארגון העובדים מען

כחלק מהשאיפה להנגיש זכויות ומשאבים באמצעות ולצד רכישת מיומנות בשפה העברית, אנחנו מקיימות בשיתוף פעולה עם ארגון העובדים מען סדנאות מודרכות בשתי שפות בנושאי זכויות בתעסוקה והליכים בירוקרטיים. כמו כן, אנחנו מפתחות מיני-ערכות בשתי השפות עם אוצר מילים, ביטויים ומשפטים רלבנטיים לסיטואציות בעולם התעסוקה בעברית כמו-גם קישורים שימושיים, לטובת הקהילה הרחבה.

תודה מיוחדת לליאורה טמיר על פיתוח התוכן בנושאים אלו