מיצוי זכויות בעברית

ערכות לימוד עצמי - עברית בירוקרטית

הביקוש הגדול ללימוד עברית מול מיעוט המסגרות הנגישות ומותאמות כלכלית, תוכנית או תרבותית, הביא אותנו לחשוב על פתרונות נוספים פרט לכיתות הלימוד עצמן. נשים רבות במזרח העיר מוכרחות להתמודד עם מערכת הבירוקרטיה הישראלית, שבמקרים רבים מונגשת בעברית בלבד. מצב זה הוביל אותנו לפתח את פרויקט ערכות העברית הבירוקרטית ללימוד עצמי: ערכות מותאמות נושא בירוקרטי ספציפי כגון חוב בביטוח לאומי, תשלום חשבון ארנונה או ביקור בקופת חולים. הערכות מיועדות לשימוש נקודתי לפי צורך ולתרגול עברית סביב הנושא הנ"ל. בערכה ישנם הטפסים הרלבנטיים מתורגמים ומוסברים, אוצר מלים, דיאלוג הקיים בקובץ שמע תומך ומספר תרגילים בעברית למעוניינות/ים לתרגל. הערכות באות לענות על צרכים יומיומיים של מאות אלפי נשים וגברים במזרח העיר ולאפשר הנגשה ומיצוי זכויות מיידיים וקלים יותר. כמו כן, הן מאפשרות תרגול ושמיעה של השפה ומחזקות את מיומנויות העברית באופן נרכש, כך שישרת אותן בפעם הבאה שיימצאו באותה סיטואציה, ללא תלות בגורמים חיצוניים. שלוש הערכות הראשונות שפותחו לאחרונה עוסקות בתשלום חשבונות וביטוח לאומי.

משבר הקורונה

האתגרים והדרישות הבירוקרטיות בתקופת משבר הקורונה סביב רפואה, תעסוקה, מיצוי זכויות ועוד, לצד חוסר חמור בהנגשת מידע בערבית גרמו לנו להתמקד בהנגשה של מידע חיוני בעברית. ערכנו מילונים בנושאים שימושיים ודחופים כמו מילון רפואי מוקלט לימי הקורונה. יחד עם הקליניקה המשפטית באוניברסיטה העברית יצרנו מסמך שמרכז קישורים שימושיים לתקופת הקורונה לתושבי/ות מזרח ירושלים. בתקופה זו במיוחד, אנחנו ממשיכות לעבוד בשיתופי פעולה כדי להנגיש בעברית תכנים רלוונטיים נוספים והליכים בירוקרטיים לתושבות/י מזרח ירושלים.

שיתוף פעולה עם ארגון העובדים מען

כחלק מהשאיפה להנגיש זכויות ומשאבים באמצעות ולצד רכישת מיומנות בשפה העברית, אנחנו מקיימות בשיתוף פעולה עם ארגון העובדים מען סדנאות מודרכות בשתי שפות בנושאי זכויות בתעסוקה והליכים בירוקרטיים. כמו כן, אנחנו מפתחות מיני-ערכות בשתי השפות עם אוצר מילים, ביטויים ומשפטים רלבנטיים לסיטואציות בעולם התעסוקה בעברית כמו-גם קישורים שימושיים, לטובת הקהילה הרחבה.