פרויקטי עבר

"מדברים ערבית" - צוותי רפואה

"מדברים ערבית – צוותי רפואה" הוא פרויקט של עמותת ליסאן שהתקיים בין 2016-2019, להקניית מיומנויות שיח בשפה הערבית לצוותי רפואה ממערב ירושלים. הפרויקט הקנה למשתתפי/ות כישורי שיחה בסיסיים בערבית מדוברת בשילוב תכנים מעולם הרפואה במטרה לספק להם כלים מעשיים לתקשורת עם מטופלים, עם דגש על מיומנויות תקשורת שימושית ותרגול דיבור. הפרויקט פעל במטרה לצמצם את מחסום השפה המקשה על יכולתם של צוותי רפואה לתקשר עם מטופליהן/ם דוברי הערבית וכך לקדם את יכולתם להעניק טיפול רפואי איכותי לתושבי מזרח ירושלים במסגרת תפקידן/ם. הפרויקט הוקם על רקע הקשיים בהם נתקלים פרמדיקים/ות דוברי עברית בבואן/ם להעניק סיוע רפואי לתושבי מזרח ירושלים, כיוון שרוב המתנדבים אינם דוברים את השפה הערבית. כמענה לנתק הבין-שפתי הקמנו את פרויקט מדברים ערבית לצוותי רפואה. צמצום הפער השפתי הקל על הגשת טיפול ראשוני מציל חיים ועל יכולת המטופל/ת להיות שותף פעיל בתהליך הרפואי. מאז הקמתו הפרויקט פעל בשיתוף פעולה עם מד"א ו"איחוד הצלה".

ערבית למתנדבות

פרויקט "ערבית למתנדבות – العربية للمتطوعات" פעל בין 2017-2019 והציע שיעורי ערבית מדוברת לכלל מתנדבות/י הפרויקטים שלנו וכן לסטודנטים נוספות/ים שלוקחות/ים חלק בפרויקטים התנדבותיים של היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה. אנו מאמינות בחשיבות ידיעת השפה הערבית כחלק בלתי נפרד מפעילותן/ם של המתנדבות/ים.