הכשרות והשתלמויות מורי/ות עברית

עברית מעשית וכשירות תרבותית

הביקוש הגדול ללימוד עברית הוביל לריבוי יוזמות ומסגרות עברית במזרח ירושלים. עם זאת, אחד האתגרים הגדולים הקיימים כיום בשדה לימוד העברית בירושלים הוא סטנדרט מקצועי ומותאם לצרכים המיוחדים של האוכלוסיה המזרח ירושלמית כמו-גם ההבנה והמודעות לצרכים של קהל התלמידות/ים. כעמותה בעלת ניסיון רב בשטח, חומרי לימוד מותאמים וייחודיים, צוות פדגוגי מקצועי וחוברות לימוד מותאמות, אנחנו רואות שליחות בהעברת ושיתוף הידע והניסיון שצברנו בשנות העבודה הפדגוגית והקהילתית שלנו. מתוך כך אנחנו גם מלוות כבר מספר שנים יוזמות שונות הזקוקות להנחייה פדגוגית.

הכשרות והשתלמויות למורים ומורות

לאחרונה פיתחנו תכנית הכשרת מורי עברית ייעודית למורים במזרח העיר המלמדים אוכלוסיה בוגרת והמעוניינים להרחיב את סל הכלים שלהם בדגש מעשי וכשיר תרבותית, ובפרט עם נשים. אנחנו שואפות להרחיב ולפתח את מקומנו כ- Go-to Resource לגופים הרבים שפועלים כיום בירושלים ללימוד עברית על מנת לתת מענה וליווי למורים רבים שכרגע עובדים ללא ליווי פדגוגי וללא חומרים מותאמים לקהל היעד, שיאפשרו העברת ידע כזה בצורה מיטבית ואפקטיבית. לכן, פיתחנו תכנית ייחודית להכשרת מורי עברית כשפה שנייה המיועדת למורי שפה בירושלים שרוצים להעמיק ולמקצע את סל הכלים הפדגוגיים וכן של הכשירות התרבותית, במקביל וכתמיכה לעשייה בשטח. ההכשרה מיועדת לא/נשי שטח ומותאמת לצרכי הגוף הפונה.