הסיפור שלנו

מטרתנו

מטרתנו היא לספק כלי שפתי לקבוצות אוכלוסיה ממזרח ומערב ירושלים, שמחסום השפה מהווה עבורן מכשול מיידי למיצוי זכויות או למתן שירות חיוני. זאת, תוך התאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית. כיום, אנו פועלות להגשמת החזון שלנו באמצעות שירותי לימוד עברית לנשים ממזרח ירושלים ושירותי לימוד ערבית לצוותי רפואה. לטווח הרחוק אנחנו שואפות להנכחה שווה של שתי השפות הדומיננטיות בעיר במערכות הקיימות ובמרחב הציבורי.

רקע

עמותת ליסאן- لسان" הוקמה בשנת 2015 על ידי קבוצה של צעירות ירושלמיות. פעילותנו צמחה כמענה ישיר לאתגר איתו מתמודדים תושבי ירושלים, על רקע מורכבותה של המציאות הירושלמית. בירושלים חיים 927,000 תושבים (נכון לשנת 2019) כאשר מקרב תושביה כ-60% יהודים וכ-40% ערבים. רוב תושביה היהודים של העיר מתגוררים בחלקה המערבי, ואילו תושביה הערבים חיים בחלקה המזרחי. הרכב האוכלוסייה המגוון בירושלים בה חיים בני לאומים, תרבויות ודתות שונות, משקלה הסגולי הכביר על איזור המעטפת כמטרופולין ומעמדה המיוחד כעיר בעלת חשיבות אוניברסאלית בלבו של סכסוך נפיץ, הופכים את רקמת החיים בעיר לרגישה ומורכבת. מעבר להיותה עיר בעלת שיעור עוני כללי גבוה, תמונת המצב במזרח ירושלים משקפת מציאות חברתית וכלכלית קשה במיוחד. נתונים מלמדים על כך שתושבי מזרח ירושלים סובלים באופן קיצוני מעוני, מאופק תעסוקתי מוגבל, ממערכות חינוך והשכלה מוחלשות ומהיעדר תשתיות פיזיות וכלכליות. החיים הציבוריים בירושלים מתקיימים ברובם בעברית; שדרות החיים המרכזיות בשירותים ציבוריים, במוסדות ממשלתיים, בתעסוקה, בבריאות, בהשכלה גבוהה ובפנאי נגישות ברובן המכריע לדוברי השפה העברית בלבד. כך, אי ידיעת השפה העברית הפכה אחד המכשולים המקשים על תושבי מזרח ירושלים לנהל אורח חיים תקין ומהווה גורם ממיין בעל השפעה מכרעת על סיכוייהם לרמת חיים שווה. המצב קשה עוד יותר בקרב נשים במזרח העיר, הנחשפות לשפה העברית פחות מגברים. לצד זאת, אי ידיעת השפה הערבית מונעת מבעלי תפקידים דוברי עברית מלהעניק שירותים חיוניים לתושבי מזרח ירושלים, דוברי ערבית כשפת אם, המהווים מעל שליש מאוכלוסייתה.

הסיפור שלנו

על רקע זה פנתה אלינו בשנת 2013 קבוצה של מספר נשים תושבות שכונת עיסאוויה במזרח ירושלים שחיפשו אחר תכנית ללימוד עברית שתתאים לצרכיהן הדחופים. נשים אלו מצאו עצמן מתמודדות עם מחסום השפה על בסיס יומיומי, בין היתר בהתנהלות מול גופים ממשלתיים, גישה לשירותים רפואיים, השתלבות בשוק התעסוקה, השכלה גבוהה ופנאי. הנשים שיתפו אותנו בתחושת חוסר הביטחון וחוסר העצמאות שלהן עקב אי ידיעת השפה. כך התחלנו לקיים מפגשים שבועיים בלתי פורמאליים עם הנשים, במסגרתם סייענו להן בלימוד עברית. עם מספרן ההולך וגדל של המשתתפות התחלנו לגייס מתנדבות/ים נוספות ולאחר כשנה, בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי בעיסאויה, הקמנו את הפרויקט ההתנדבותי "מדברות עברית– نتكلّم العبريّة". בעקבות דרישה גוברת להשתתפות בפרויקט וכן פניות מגורמים נוספים ממזרח וממערב ירושלים, שהביעו עניין בפעילותנו, ייסדנו בשנת 2015 את עמותת ליסאן- لسان.

עקרונות הפעולה שלנו

התנדבות במרחב רב-תרבותי ורב-מגזרי – ארגוננו מושתת ברובו על מדריכות/ים המלמדות/ים בפרויקטים השונים בהתנדבות, מתוך תחושת מחויבות חברתית. בכל הפרויקטים שלנו פועלים צוותי מתנדבות/ים המורכבים מדוברות/י ערבית ועברית. העמותה רואה בכלל מתנדבותיה סוכנות/י שינוי פוטנציאליות/ים בעיר ומציעה להן תכנית הכשרה והעשרה וכן ליווי מקצועי שוטף.

פעילות הצומחת מהשטח – אנו נותנות מענה לאלו הפונות/ים לעמותה מיוזמתן/ם מתוך הכרה בצורך בידיעת השפה. העשייה שלנו מתפשטת בתוך הקהילות, הן של הלומדות/ים והן של המתנדבות/ים, ומרחיבה את מעגלי ההשפעה. כך, צעירות וצעירים רבים נחשפים לתמונה מרובדת ומלאה יותר של המציאות הירושלמית דרך עשייה אפקטיבית.

תואם תרבותי ותוכני – אנו מכירות בחיוניות התואם התרבותי של הפרויקטים שלנו לקהלי היעד. חומרי הלימוד ומרחב הלמידה שלנו פותחו ועוצבו באופן המותאם לצרכים הרלבנטיים, משאבי הזמן והמגבלות הגיאוגרפיות של הלומדות/ים.

הקניית מיומנויות תקשורת מיידית – מתוך מטרה לחזק את מעמדן/ם של המשתתפות/ים במרחב הפרטי והציבורי ולקדם יכולת מיצוי זכויות, התמצאות עצמאית וגישה למשאבים.

שוויון הזדמנויות ונגישות כלכלית – על מנת שמצב סוציו אקונומי לא יהווה חסם בפני אף תלמיד/ה, הפרויקטים שלנו מוצעים למשתתפות/ים בעלות מסובסדת.

תכניות הכשרה וליווי ​

צוות העמותה מעביר  הכשרות מקצועיות מספר פעמים בשנה  וכן מספק ליווי מקצועי שנתי במטרה לספק הכוונה איכותית ובקרה לפעילותן.ם בכיתות הלימוד.

תכני לימוד מעשי

תכני הלימוד פותחו באופן המותאם לקהלי היעד שלנו ומתמקדים במגוון נושאים חיוניים ורלוונטיים לתלמידות.ים. נושאי הלימוד כוללים  מיצוי זכויות, תעסוקה, בירוקרטיה, משפחה, רפואה, התנהלות במרחב ציבורי ועוד.

 דגש על מיומנויות שיחה בשפה המדוברת ויכולת התבטאות המחזקות את תחושת המסוגלות והביטחון העצמי בדיבור,באמצעות שיטת לימוד חווייתית ואינטראקטיבית.  בכל כיתה פועל יחד צוות של 3-4 מדריכים/ות מתנדבות/ים, ביחס של מדריכ/ה אחת על כ- 5 תלמידות/ים, מה שמאפשר חלוקה לקבוצות תרגול קטנות במהלך השיעורים, תשומת לב אישית ותרגול של דיבור באופן רציף ועקבי.